Nieuws


     
Zaterdag 19 november heeft Nij Libben deelgenomen aan het concours in Drachten. Op het inspeelwerk lady's stewarts air behaalden we 81.67 punten. Op de werken Kwelgeesten en feroaring van lucht werd een gemddelde gehaald van 83.33. Een prima resultaat. We gaan ons nu voorbereiden op ons kerstconcert. Hier zal Sipke de Boer zin medewerking aan verlenen.Zaterdag 23 april was het eindelijk zover. Na een jaar van voorbereiding, de reuniedag. Samen met de leden van Nij Libben kwamen er rond de 30 reunisten naar de Roskam, om gezamelijk herrinneringen op te halen. 's Middags is er gerepeteerd met een orkest van 60 personen. Tijdens het reunieconcert in een goede gevulde Roskam is deze inspanning ten gehore gebracht. Foto's van deze dag staan in het fotoalbum.


In het jaar 2016 bestaat muziekvereniging Nij Libben 50 jaar. Dit wordt gevierd met diverse activiteiten. De eerste zal bestaan uit een reunie. Deze wordt gehouden op 23 april. Het zou mooi zijn, dat zoveel mogelijk oud leden zich op geven voor deze dag. Naast het ophalen van herinneringen, is het ook de bedoeling om gezamelijk enkele muziek stukken in te studeren. Deze zullen 's avonds tijdens het concert ten gehore worden gebracht. Opgave kan via het email adres reunie@nijlibben.nl. Een opgave formulier wordt u dan toe gestuurd. Deze dag zal starten rond half elf in de morgen. Na koffie en rond twaalf uur een lunch, starten we om een uur met het reunieorkest. Aan het eind van de middag is er een gezamelijk diner en dan beginnen we om acht uur met het concert. Nogmaals een oproep aan alle oud leden om je hier voor op te geven. Ken je oud leden die dit misschien niet lezen, geef het aan hun door.

Door het toevoeggen van een aantal jeugdleden aan het orkest, waren wij genoodzaakt om een aantal instrumenten aan te schaffen. Dank zij subsidies van een aantal stichtingen kregen wij de mogelijkheid om dit te kunnen realiseren. Er is bij van der Glas Heerenveen een sopraansax aangeschaft, bij Pasma muziek in Sint Anna Parochie een trompet. Geneva instruments heeft ons voorzien van drie nieuwe bugels.

        

 


.

   

  

                                  
                                               

             

Zondag 16 december heeft muziekvereniging Nij Libben haar traditionele kerstconcert gegeven in de Koepelkerk te Witmarsum. Dit jaar was dit met medewerking van Popkoor Wytmarsum o.l.v. Rinke Schroor. De combinatie van koor en korps zorgde voor een tot de nok toe gevulde kerk en maakte het enthousiasme onder de leden van Nij Libben en Popkoor alleen nog maar groter. Op het programma stonden vele klassieke en moderne kerstnummers, het ene gedragen, het andere als mars en dan weer als swingende popmuziek. Johan van der Velde (14 jaar) debuteerde als solist op Euphonium met You Rase Me Up en mocht een daverend applaus in ontvangst nemen. Het was een prachtige, sfeervolle en geslaagde middag, waar we met veel genoegen op terug mogen zien.

Muziekvereniging Nij Libben Witmarsum