Nieuws


     Op 18 maart heeft Nij Libben een galaconcert georganiseerd. Dit nog in het kader van het jubileum jaar, 50 jaar Nij Libben. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde avond. Een goed gevulde koepelkerk kreeg een gevarieerd programma te horen. Medewerking werd verleend door Petra Botma-Zijlstra. Hoorniste bij het radio philharmonisch orkest en opgegroeid in Witmarsum. Zij bracht onder andere het hoornconcert van Mercadente ten gehoren en solo speelde Petra Laudatio van Bernard Krol. Foto's van deze avond staan in het fotoalbum. 


Zaterdag 19 november heeft Nij Libben deelgenomen aan het concours in Drachten. Op het inspeelwerk lady's stewarts air behaalden we 81.67 punten. Op de werken Kwelgeesten en feroaring van lucht werd een gemddelde gehaald van 83.33. Een prima resultaat. We gaan ons nu voorbereiden op ons kerstconcert. Hier zal Sipke de Boer zin medewerking aan verlenen.        

 


.

   

  

                                  
                                               

             

Zondag 16 december heeft muziekvereniging Nij Libben haar traditionele kerstconcert gegeven in de Koepelkerk te Witmarsum. Dit jaar was dit met medewerking van Popkoor Wytmarsum o.l.v. Rinke Schroor. De combinatie van koor en korps zorgde voor een tot de nok toe gevulde kerk en maakte het enthousiasme onder de leden van Nij Libben en Popkoor alleen nog maar groter. Op het programma stonden vele klassieke en moderne kerstnummers, het ene gedragen, het andere als mars en dan weer als swingende popmuziek. Johan van der Velde (14 jaar) debuteerde als solist op Euphonium met You Rase Me Up en mocht een daverend applaus in ontvangst nemen. Het was een prachtige, sfeervolle en geslaagde middag, waar we met veel genoegen op terug mogen zien.

Muziekvereniging Nij Libben Witmarsum