Muziekvereniging Nij Libben Witmarsum

Bestuur


Willem Veninga Voorzitter 
Attje v/d Velde Secretaresse 
Siem de Witte Lid 
Frearkje Wind Lid 
Jelliena KatsLid
Ander Functies   
Houkje Deelstra Financien 
Hennie Meekma Muziekbibliotheek/instrumentarium 
Lieuwe Ypma Redactie Efkes Utblaze