Muziekvereniging Nij Libben Witmarsum

Bestuur


Willem Veninga Voorzitter
Attje v/d Velde Secretaresse
Siem de Witte Lid
Frearkje Wind Lid
Jelliena KatsLid
Ander Functies
Houkje Deelstra Financien
Hennie Meekma Muziekbibliotheek/instrumentarium
Lieuwe Ypma Redactie Efkes Utblaze

Rekeningnummer Nij Libben:
NL87RABO0371503736